ความดีทำให้มีความสุข

รายงานใน Nature Communications ได้เผยผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้ร่วมการทดลอง 50 คน แต่ละคนจะได้รับเงินมูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ติดต่อกันมากกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งการศึกษานี้ต้องการหาคำตอบว่า คนเราต้องมีความใจกว้างเท่าไรถึงจะทำให้คนๆ นั้นมีความสุขได้
ดังนั้นก่อนที่จะให้เงิน ผู้ร่วมการทดลองได้ถูกพาเข้าแล็ปและตอบคำถามว่า พวกเขาอยากให้ของขวัญเพื่อนคนไหนและคิดว่าจะซื้อของขวัญนั้นในราคาเท่าไร จากนั้นผู้ร่วมการทดลองได้ถูกวัดการทำงานของสมอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และด้านความสุข ด้วยเครื่องสแกนที่มีฟังก์ชั่นคล้ายเครื่องเอ็มอาร์ไอ พบว่า ผู้ที่อยากนำเงินไปซื้อของขวัญให้ผู้อื่นจะพบการทำงานด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสมองมากกว่าคนที่ตัดสินใจเก็บเงินไว้ใช้เอง ซึ่งผลการทำงานของสมองในลักษณะนี้ยังทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อจบการทดลองอีกด้วย

“ผลการศึกษานี้ยังบอกอีกว่า จำนวนเงินไม่มีผลต่อความรู้สึก” Philippe Tobler หัวหน้าการวิจัยกล่าว “ทุกคนจึงควรตระหนักว่า ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ผลที่ได้นั้นยิ่งใหญ่ ซึ่งอาจจะบอกไม่ได้ว่า ความรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำเพื่อผู้อื่นนั้นจะอยู่ไปได้นานเท่าไร แต่มีหลายการวิจัยที่ระบุว่า นิสัยความมีเมตตาจะส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ เพราะการทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยลดความเครียด และลดระดับความดันในเลือดซึ่งเสมือนกับการเข้ารับการบำบัดหรือออกกำลังกาย”
ดังนั้นความคิดที่อยากทำให้หรือทำเพื่อผู้อื่น นอกจากจะส่งผลดีต่อคนๆ นั้นแล้วยังส่งกระทบที่ดีมากต่อตัวเอง จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ทุกคนจะไม่ทำความดีเพื่อตามหาความสุขที่ง่ายที่สุด
/ขอบคุณ สสส