น้อมนำศาสตร์พระราชาพลิกฟื้นดินลูกรัง ทำเกษตรผสมผสาน

สองสามีภรรยาผันตัวเองจากอาชีพค้าขายในเมืองกรุง กลับบ้านเกิดที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พลิกผืนดินลูกรังเนื้อที่กว่า 40 ไร่ ด้วยศาสตร์พระราชา ทำเกษตรผสมผสาน เน้นเกษตรอินทรีย์เป็นผลสำเร็จ เตรียมต่อยอดเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

นิตยาและอาคม สองสามีภรรยาผันตัวเองจากอาชีพค้าขายในเมืองกรุงมาเป็นเกษตรกรที่ ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองกว่า 40 ไร่ แต่ติดปัญหาที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นดินลูกรัง ทั้งสองจึงเดินทางไปดูโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี และได้น้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชา จากการศึกษาหาข้อมูลและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่โครงการกลับมาพัฒนาพื้นที่สวนของตัวเอง

พื้นที่ทั้งหมดของสวนนี้จะปลูกแบบผสมผสาน เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งพืชผักสวนครัว ผลไม้ เช่น กระท้อน ขนุน มะม่วง มะนาวแป้น มะละกอ พริก โดยเฉพาะมะกรูดจะปลูกมากที่สุดกว่า 600 ต้น เพราะปลูกง่ายไม่ยุ่งยาก แถมยังตัดใบขายได้ตลอดทั้งปี ต้นมะกรูดเหล่านี้ เป็นหนึ่งในศาสตร์ของพระราชาเป็นแนวช่วยป้องกันฝูงลิงแสม จากบนภูเขาลงมากินพืชผลผลิตได้อีกด้วย

ในอนาคตนิตยาและอาคมจะพัฒนาไร่เข็มทองแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาดูงานและช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย. – สำนักข่าวไทย