โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย

ย้อนรอยบรรยากาศและกลิ่นอายของสถานที่ที่เคยใช้ตั้งทัพในสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า หรือโบราณสถานบึงหนองสาหร่าย หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่ในอดีตสมเด็จพระนเรศวรทรงเลือกบริเวณนี้เป็นที่ตั้งทัพเพราะมีปริมาณน้ำมากพอ ที่ช่วยในการดำรงชีพของทหารจำนวนแสนคน พร้อมช้าง ม้าได้พักอาศัยเป็นเวลาแรมเดือน ประกอบกับเป็นชัยภูมิที่ตั้งสูงห่างข้าศึก หากแต่ปัจจุบันสภาพหนองน้ำตื้นเขินและมีเนื้อที่เหลือเป็นหนองน้ำเพียง 29 ไร่ แต่บริเวณโดยรอบยังคงมีต้นไม้เรียงรายร่มรื่น เหมาะแก่การมาเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมศิลปากรโทร.+66 3554 5466-7 (ในเวลาทำการ 8.30-16.30น.)
/ขอบคุณ ททท